Garancijski pogoji

TEŽAVE Z OPREMO? – KLJUČNE INFORMACIJE

Za brezskrbno uporabo vam za vse svoje izdelke nudimo garancijo proizvajalca.

Vsi Xblitz, Neno in Evorei izdelki imajo 24 mesečno tovarniško garancijo, ki jo opredeljujemo v spodnjem besedilu.

V primeru reklamacije se lahko obrnete neposredno na vašega prodajalca, zastopnika za Slovenijo UMTEH d.o.o. (www.xblitz.si) ali direktno na proizvajalca KGK TRADE Sp. z o.o.

 

CELOTEN POSTOPEK

Če želite začeti postopek s pritožbo, pošljite e-pošto s podrobnostmi o težavi z napravo vašemu prodajalcu (ki vam je izdelek prodal) ali na spodnje kontakte in vodili vas bomo skozi postopek:

support@kgktrade.pl  ali info@xblitz.si

Nedelujoče ali poškodovane izdelke lahko vrnete na prodajno mesto, pri katerem ste jih kupili, ali neposredno pri proizvajalcu (Xblitz). Za pospešitev postopka predložite dokazilo o nakupu (račun) in opis težave z izdelkom. Izdelka ni treba dostaviti v originalni embalaži. Če so bili pri kupljenem izdelku vključeni dodatni dodatki, jih je prav tako potrebno vrniti, če lahko njihovo delovanje vpliva na delovanje celotne naprave.

 • Garancija je podeljena za obdobje 24 mesecev od datuma nakupa izdelka. Datum nakupa je naveden v garancijskem listu ali na prodajnem dokumentu izdelka (račun prodajalca).
 • Garancija velja na ozemlju Evropske unije.
 • Napake, odkrite v garancijskem roku, bo servisna služba Xblitz odpravila brezplačno.
 • Pošiljka z vrnjenim izdelkom mora biti praviloma označena s številko RMA, ki jo ustvari pritožbeni sistem: support@kgktrade.pl
 • Pritožbe zunaj pritožbenega sistema ali brez ustvarjene številke RMA bodo morda obravnavane dlje časa.
 • Morebitne napake ali poškodbe opreme, odkrite in prijavljene v garancijskem roku, bodo brezplačno odpravljene v najhitrejšem možnem času, vendar se lahko v utemeljenih primerih (nakup rezervnih delov iz tujine) to obdobje podaljša, vendar ne več kot je zakonsko določeno.
 • Oprema, ki ni pobrana s servisnega mesta v treh mesecih po popravilu, bo servisno mesto zahtevalo uničenje.

Vrnjeno napravo je treba poslati v originalni ali nadomestni embalaži, ki zagotavlja ustrezno zaščito med transportom.

Naprava, poslana na servis, mora biti popolna, vsa ustrezna oprema mora biti vključena v pošiljko. Nekatere težave lahko povzročijo napake posameznih elementov, če ne pošljete celotnega kompleta naprave, bo to onemogočilo natančno preverjanje. Nepopolne naprave lahko servisna točka zavrne ali pa se preverjanje ustavi, dokler se na stroške vlagatelja ne dostavijo preostali predmeti.

OPOMBA: Nismo odgovorni za škodo, povzročeno s prevozom, in kot posledica neustrezne zaščite pošiljke za transport.

 

GARANCIJA

 1. KGK TRADE Sp. z o.o. s.k. s sedežem v Krakovu (v nadaljevanju “Proizvajalec”) in UMTEH d.o.o. s sedežem Zgornje Loke 21, 1223 Blagovica (v nadaljevanju ”Zastopnik”) zagotavlja pravilno delovanje naprave, navedene v garanciji, v nadaljnjem besedilu “Izdelek”.
 2. Garancija se podeli za obdobje 24 mesecev od datuma nakupa izdelka in velja v Evropski uniji. Garancija velja samo v primeru fizičnih napak, ki izhajajo iz razlogov, povezanih s prodanim izdelkom. Proizvajalec plača stroške vračila izdelka po garancijskem popravilu na Poljskem. Kupci zunaj Poljske so dolžni pokriti stroške prevoza do storitve in po servisnem popravilu (povratni prevoz).
 3. Za potrošni material, kot so baterije, elektrokemični senzorji in drugi sestavni deli, ki se zaradi uporabe naravno obrabijo, garancija proizvajalca znaša 6 mesecev.
 4. Proizvajalec mora potrditi, da potrošni material, ki spremlja izdelek na dan začetnega nakupa, ne vsebuje napak in ostane v tem stanju najmanj 6 mesecev od tega datuma.
 5. Pred vložitvijo pritožbe na izdelek mora kupec:
 6. a) Varnostno kopirajte vse ustrezne podatke in nato odstranite (če je potrebno) zaupne in zasebne podatke s fiksnih medijev (npr. notranji pomnilnik) in odstranite medije, ki vsebujejo take podatke (npr. pomnilniško kartico). Storitev serivsa ni odgovorna za škodo ali izgubo programov ali podatkov, ki ostanejo na napravi, poslani v popravilo.
 7. b) Zapišite ime modela in serijsko številko (če obstaja) in naredite opis težave.
 8. c) Preberite navodila za uporabo in odpravljanje težav v uporabniški dokumentaciji ali na spletnem mestu xblitz.pl/en/ ali na www.xblitz.si.
 9. d) Preden izdelek predate na servis, je priporočljivo ponastaviti sistem in obnoviti privzete nastavitve. Odstraniti morate tudi dodatno opremo, zunanje povezave ter samoinštalirane nosilce in žice.
 10. Napake izdelka, razkrite v garancijskem roku, bo odpravila pooblaščena servisna služba proizvajalca.
 11. Garancijski pogoji ter pravice in obveznosti proizvajalca in kupca se določijo z vsebino te garancije, ki jo mora kupec izdelka prebrati pred nakupom. Ob nakupu izdelka kupec potrdi, da sprejema garancijske pogoje.
 12. Dokument, ki potrjuje sprejem zgornjih pogojev, je garancijski list in dokument, ki potrjuje prodajo (račun z DDV ali davčni račun). Spremembe garancijske kartice (zameglitev, prečrtavanje ali spremembe vsebine) jo razveljavijo.
 13. Izdelek se uporablja po predvidenem namenu v skladu s prodajno pogodbo in navodili za uporabo, opisanimi v uporabniškem priročniku in navodilih za uporabo. Uporaba izdelka za stvari, ki niso predvidene ali v nasprotju z navodili za uporabo, bo povzročila izgubo garancije.
 14. Garancijsko popravilo ne zajema operacij, predvidenih v navodilih za uporabo, ki kupca zavezujejo, da jih izvede samostojno (konfiguracija opreme, namestitev opreme, zaščita pred zunanjimi vplivi, zamenjava pokvarljivih komponent).
 15. Kupec je upravičen do garancijskega popravila le, če je reklamacija podana v garancijskem roku.
 16. Uporaba izdelka z napako lahko povzroči nadaljnjo škodo. Proizvajalec in prodajalec nista odgovorna za kakršno koli škodo, ki bi nastala zaradi kupčeve uporabe izdelka z napako.
 17. Garancija ne zajema:
 18. a) mehanske, električne, kemične, toplotne ali namerne poškodbe opreme in napake, ki jih povzroči taka škoda (udar, padec, poplava ali potopitev),
 19. b) poškodbe in napake, ki so posledica nepravilne uporabe ali neupoštevanja navodil, nepravilnega skladiščenja ali vzdrževanja opreme ali malomarnosti uporabnika,
 20. c) škoda, ki jo povzroči zunanja oprema zunanjih naprav (vključno z npr. poškodbo matične plošče ali drugih elektronskih komponent, kot so opekline zaradi električnih isker, taljenje, ločevanje delov itd.),
 21. d) Izdelki, ki so jih poškodovali požari, poplave, udari strele (vključno s posrednimi) ali druge naravne nesreče, poplave zaradi tekočin, napetostni sunki v električnem omrežju, napačna povezava naprave z električnim omrežjem (tj. neupoštevanje navodil v uporabniškem priročniku),
 22. e) škoda na opremi, ki ni bila dostavljena servisu v dodatnem varnem paketu (npr. brez embalaže z dodatnim zunanjim kartonom, kot tudi folije / gobice)
 23. Garancija zajema samo napake na napravi, ki so posledica okvarjenih delov in / ali proizvodnih napak. Garancija ne zajema primerov iz točke 13 te garancije.
 24. Kupec dostavi poškodovano opremo pooblaščenemu servisu na lastne stroške. Naslov pooblaščene službe proizvajalca je:
 1. Napake ali poškodbe izdelka, o katerih so poročali v garancijskem roku, bodo brezplačno odstranjene v najhitrejšem možnem času od datuma dostave izdelka v servis. Storitev ima pravico podaljšati obdobje popravila ali zamenjave, če zahtevanih popravil ni mogoče izvesti zaradi omejitev uvoza / izvoza opreme in rezervnih delov ali drugih zakonskih predpisov ali nepredvidenih okoliščin, ki preprečujejo popravilo, vendar ne več kot je zakonsko določeno.
 2. Pošiljka z vrnjenim blagom mora biti označena s številko RMA, ustvarjeno v sistemu za pritožbe, potem ko pošljete pritožbo na: support@kgktrade.pl.

Pritožbe, vložene zunaj pritožbenega sistema brez ustvarjene številke RMA, bodo morda obravnavane dlje časa.

 1. Izdelek z napako ali njegovi deli, ki so bili zamenjani v primeru garancijskih popravil, postanejo last v lasti servisa.
 2. Škoda zaradi poplav / brizganja tekočin ni zajeta v garanciji. Izdelka ne izpostavljajte tekočinam, v krajšem časovnem obdobju, zaradi možnosti daljših poškodb na napravah.
 3. Proizvajalec bo izdelek zamenjal z enakimi ali z izdelkom s podobnimi tehničnimi in obratovalnimi parametri, če:
 4. a) v garancijskem roku obstajajo 3 garancijska popravila in izdelka še vedno ni mogoče uporabiti za predvideni namen,
 5. b) odstranitev napake ne bo mogoča ali bo storitev zahtevala prevelike stroške.
 6. Kadar opreme ni mogoče zamenjati z drugo, si proizvajalec pridržuje pravico do povrnitve izdelka na podlagi cene iz računa za nakup.
 7. Pred vsakim popravilom storitev preveri poškodbe vrnjenega izdelka. Po ugotovitvi, da izdelek:
 8. a) se izkaže kot učinkovit, poškodovan po krivdi kupca ali ne izpolnjuje predhodno navedenih pogojev, storitev bo kupcu zaračunala stroške prevoza iz storitve,
 9. b) v primeru okvare izdelka zaradi očitne škode, za katero proizvajalec ni odgovoren, in za katero bi kupec lahko vedel brez posebnega poznavanja izdelka ali za katero bi zlahka izvedel, servis lahko zaračuna tudi stroške, povezane s preizkušanjem izdelka.
 10. Kupec nima pravice zahtevati vračila izgubljenih koristi v zvezi z okvaro izdelka.
 11. Če obstaja sum, da je bila pošiljka med prevozom poškodovana, upoštevajte naslednji postopek:
 12. a) po prejemu pošiljke preverite stanje paketa, ko je prisoten kurir (pošiljko je treba zavarovati s trakom, če ni tako ali če je drugače ogrožena, to pomeni, da je bila pošiljka odprta s strani nepooblaščene osebe),
 13. b) vsebino pošiljke morate vsakič razpakirati in preveriti ob prisotnosti kurirja, v primeru poškodbe vsebine paketa je potrebno slediti ustreznemu protokolu o poškodbi, nato se obrniti na pooblaščeno službo dostavljavca in jih obvestiti o situaciji.
 14. Proizvajalec zagotavlja, da logistična reklamacije z dostavljavcem ne izključuje, omejuje ali zadržuje kupčevih pravic v skladu z garancijskimi zakoni glede napak na prodanem blagu.

 

GARANCIJSKA KARTICA ZA TESTE ALKOHOLIZIRANOSTI

 1. KGK TRADE Sp. z o.o. s.k. s sedežem v Krakovu (v nadaljevanju “Proizvajalec”) zagotavlja pravilno delovanje naprave, navedene v garanciji, v nadaljnjem besedilu “Izdelek”.
 2. Garancija se odobri za obdobje 60 mesecev od datuma nakupa izdelka in velja v Evropski uniji. Garancija velja samo v primeru fizičnih napak, ki izhajajo iz razlogov, povezanih s prodanim izdelkom. Proizvajalec plača stroške vračila izdelka po garancijskem popravilu na Poljskem. Kupci zunaj Poljske so dolžni pokriti stroške prevoza do storitve in po servisnem popravilu (povratni prevoz).
 3. Garancija velja le, če je naprava vsaj enkrat letno redno servisirana in kalibrirana v pooblaščenem servisu. Naprava je pravilno kalibrirana, že ko jo vzamete iz paketa. Vsak alkotest, ki je na voljo na trgu, zahteva redno kalibracijo vsakih 12 mesecev (priporočamo ga kalibracijo vsakih 6 mesecev), tako da lahko napravo nastavite tako, da pravilno prezentira količino alkohola v izdihanem zraku. Potreba po ponovnem umerjanju ni napaka v napravi in ​​ni zajeta v garanciji. Naprava, ki ni redno kalibrirana, ponavadi prikazuje napačne rezultate.
 4. Za komponente, kot sta tipalo in črpalka, je proizvajalčeva garancija 6 mesecev.
 5. Proizvajalec mora zagotavljati, da na potrošnem materialu, vključenem v izdelek na dan začetnega nakupa, ni napak in mora ostati v tem stanju najmanj 6 mesecev od tega datuma.
 6. Pred vložitvijo pritožbe na izdelek mora kupec:
 7. a) Zapišite ime modela in serijsko številko (če obstaja) ter sestavite opis težave.
 8. b) Preberite navodila za uporabo in odpravljanje težav v uporabniški dokumentaciji ali na spletnem mestu xblitz.pl/en ali www.xblitz.si.

 

 1. Napake izdelka, razkrite v garancijskem roku, bo odpravila pooblaščena servisna služba proizvajalca.
 2. Garancijski pogoji ter pravice in obveznosti proizvajalca in kupca se določijo z vsebino te garancije, ki jo mora kupec izdelka prebrati pred nakupom. Ob nakupu izdelka kupec potrdi, da sprejema garancijske pogoje.
 3. Dokument, ki potrjuje sprejem zgornjih pogojev, je garancijski list in dokument, ki potrjuje prodajo (račun z DDV ali davčni račun). Spremembe garancijskega lista (zameglitev, prečrtavanje ali spremembe vsebine) jo razveljavijo.
 4. Izdelek se uporablja po predvidenem namenu na podlagi sklenjene prodajne pogodbe in delovnih pogojev, opisanih v uporabniškem priročniku. Uporaba izdelka za predvideni namen ali pogoje delovanja bo povzročila izgubo garancije.
 5. Garancijsko popravilo ne zajema operacij, predvidenih v navodilih za uporabo, ki kupca zavezujejo, da jih izvaja samostojno (konfiguracija opreme, namestitev opreme, zaščita pred zunanjimi vplivi, zamenjava pokvarljivih komponent).
 6. Kupec je upravičen do garancijskega popravila le, če je reklamacija podana v garancijskem roku.
 7. Uporaba izdelka z napako lahko povzroči nadaljnjo škodo. Proizvajalec ni odgovoren za kakršno koli škodo, ki bi nastala zaradi kupčeve uporabe izdelka z napako.
 8. Garancija ne zajema:
 9. a) mehanske, električne, kemične, toplotne ali namerne poškodbe opreme in napake, ki jih povzroči omenjena škoda (udar, padec, poplava ali potopitev),
 10. b) poškodbe in napake, ki so posledica neustrezne uporabe ali neupoštevanja navodil v priročniku, nepravilnega shranjevanja ali vzdrževanja opreme, malomarnosti uporabnika,
 11. c) Izdelki, ki jih popravijo osebe, ki jih uvoznik ne pooblasti (npr. nepooblaščene servisne službe).
 12. d) Izdelki, ki so jih poškodovali požari, poplave, udari strele (vključno s posrednimi) ali druge naravne nesreče, poplave zaradi tekočin, napetostni sunki v električnem omrežju, napačna povezava naprave z električnim omrežjem (tj. neupoštevanje navodil v uporabniškem priročniku),
 13. e) škoda na opremi, ki ni bila dostavljena servisu v dodatnem varnem paketu (npr. brez embalaže z dodatnim zunanjim zaščitnim kartonom, kot tudi pakirne folije, itd.).
 14. Garancija zajema samo napake na opremi, ki so posledica okvarjenih delov in / ali proizvodnih napak. Garancija ne zajema primerov iz točke 14 te garancije.
 15. Kupec dostavi poškodovano opremo pooblaščenemu servisu na lastne stroške. Naslov pooblaščene proizvajalca službe je:
 1. Napake ali poškodbe izdelka, prijavljene v garancijskem roku, bodo brezplačno odstranjene v najkrajšem možnem času od datuma dostave izdelka servisu. Servis ima pravico podaljšati obdobje popravila ali zamenjave, če zahtevanih popravil ni mogoče izvesti zaradi omejitev uvoza / izvoza opreme in rezervnih delov ali drugih zakonskih predpisov ali nepredvidenih okoliščin, ki preprečujejo popravilo, vendar ne več kot je zakonsko določeno (podaljšanje v dogovoru s kupcem je možno).
 2. Pošiljka z vrnjenim blagom mora biti označena s številko RMA, ustvarjeno v sistemu za pritožbe: support@kgktrade.pl. Pritožbe, vložene zunaj pritožbenega sistema brez ustvarjene številke RMA, bodo morda obravnavane dlje časa.
 3. Izdelek z napako ali njegovi deli, ki so bili zamenjani v primeru garancijskih popravil, postanejo last servisa.
 4. Proizvajalec bo izdelek zamenjal z novim izdelkom, z enakimi ali podobnimi tehničnimi in obratovalnimi parametri, če:
 5. a) v garancijskem roku obstajajo 3 garancijska popravila in izdelka še vedno ni mogoče uporabiti za predvideni namen,
 6. b) odstranitev napake ne bo mogoča ali bo storitev zahtevala prevelike stroške.
 7. Kadar opreme ni mogoče zamenjati z drugo, si proizvajalec pridržuje pravico do povrnitve izdelka na podlagi cene iz računa za nakup.
 8. Pred začetkom popravil servis vsakič preveri škodo vrnjenega izdelka. Po ugotovitvi, da izdelek:
 9. a) se izkaže kot učinkovit, poškodovan po krivdi kupca ali ne izpolnjuje predhodno navedenih pogojev, storitev bo kupcu zaračunala stroške prevoza iz storitve,
 10. b) v primeru okvare izdelka zaradi očitne škode, za katero proizvajalec ni odgovoren, in za katero bi kupec lahko vedel brez posebnega poznavanja izdelka ali za katero bi zlahka izvedel, storitev lahko zaračuna tudi stroške, povezane s preizkušanjem izdelka.
 11. Kupec nima pravice zahtevati vračila izgubljenih koristi v zvezi z okvaro izdelka.
 12. Če obstaja sum, da je bila pošiljka med prevozom poškodovana, upoštevajte naslednji postopek:
 13. a) po prejemu pošiljke preverite stanje paketa, ko je prisoten kurir (pošiljko je treba zavarovati s trakom, če ni tako ali če je drugače ogrožena, to pomeni, da je bila pošiljka odprta s strani nepooblaščene osebe),
 14. b) vsebino pošiljke morate vsakič razpakirati in preveriti ob prisotnosti kurirja, v primeru poškodbe vsebine paketa je potrebno slediti ustreznemu protokolu o poškodbi, nato se obrniti na pooblaščeno službo dostavljavca in jih obvestiti o situaciji.
 15. Proizvajalec zagotavlja, da logistična reklamacije z dostavljavcem ne izključuje, omejuje ali zadržuje kupčevih pravic v skladu z garancijskimi zakoni glede napak na prodanem blagu.

__________________________________________________________________________

Ekipa Xblitz Slovenija vam želi najboljšo uporabniško izkušnjo in brezskrbno uporabo vaših Xblitz, Neno in Evorei izdelkov.